Popisy jednotlivých závodů

https://www.facebook.com/kidsrth